Barcelona y su idea de realidad

El otro día paseaba por el barrio que me vio nacer: Gràcia Nova y me costó reconocer en él el espíritu de Pasqual Maragall que nos convirtió en la…


Barcelona i la seva idea de la realitat

L'altre dia passejava pel barri que em va veure néixer: Gràcia Nova, i em va costar reconèixer l'esperit de Pasqual Maragall va convertir Barcelona…