Codi ètic

Código Ético

Aquest és el document que reflecteix el nostre codi de pràctiques i d’obligat compliment per a les persones que representen al nostre partit. La finalitat d’aquest codi és garantir una gestió transparent i democràtica en tots els àmbits, sigui en espais públics o de finançament intern.

La nostra transparència es basa principalment en la confiança i la garantia d’una gestió professional que motivi als ciutadans a recuperar la confiança en la nostra Alcaldia. És indispensable acabar amb el populisme dels que ens representen “de veritat” amb els privilegis dels quals ens governen i de les falses promeses en campanyes electorals.

El compromís és la base de BCN ETS TU. L’interès pels Ciutadans prevaldrà per sobre de qualsevol altre. Les persones són el primer.

Tots els que formen part de BCN ETS TU, i que formin part d’una candidatura i que en un futur poguessin optar a algun càrrec públic, s’hauran de basar en aquest codi ètic fent d’això, el leitmotive del nostre grup.

Aquest codi ètic ha de ser flexible i concret. Tenim com a obligació defensar la Declaració Universal dels Drets Humans en tots els àmbits.

Aviat, s’ampliarà el nostre codi de conducta quan formalitzem la nostra candidatura a les Eleccions Municipals de 2023 juntament amb el nostre programa, persones i proposta política.