Després de rebre la terrible noticia del tancament de la factoria Nissan, Barcelona Ets Tu presta el seu
total i màxim suport a les famílies dels treballadors i treballadores directes i indirectes que s´han vist
afectats pel tancament.

Barcelona Ets Tu emplaça a totes les administracions, patronals i sindicats amb l’objectiu de promoure
fórmules de continuïtat mitjançant noves propostes empresarials que evitin el desmantellament de
milers de llocs de treball. Estem preocupats pel greu impacte econòmic i social que el tancament de
Nissan pugui tenir després de 40 anys d´activitat.

Tanmateix i basant-nos en estrictes motius de responsabilitat pública, sol·licitem la immediata dimissió
o cessament de la Segona Tinent d´Alcalde i Regidora d´Ecologia Urbanisme Infraestructures i Mobilitat
Janet Sanz Cid. Les seves manifestacions atempten directament contra un sector estratègicament
imprescindible per l´economia barcelonina. No podem tolerar el greu missatge que s´ha enviat des del
Consistori contra el sector econòmic i empresarial de l´automoció.

Barcelona ha de recuperar amb urgència el camí de la creació de treball i això només serà possible si
enviem un missatge ben clar de protecció al nostre sistema productiu.
Plataforma BcnEtsTu