Arrel del tancament de la planta de NISSAN, Barcelona Ets Tu manifesta: 

Com a conseqüència de l ́Estat d ́Alarma decretat per la pandèmia del COVID-19, a Catalunya tenim els tres sectors de treball aturats, comportant el tancament de negocis, pèrdues econòmiques, pujada de l ́atur, la pèrdua del poder adquisitiu per les famílies, etc. A més, els catalans i catalanes arrosseguem problemes econòmics derivats de la inestabilitat política dels darrers anys. Això, afegit a una pressió fiscal més gran que la resta de comunitats autònomes, agreuja la dèbil economia de la nostra industria, concretament el sector de l’automòbil. Des de fa tres anys sabem que l ́empresa NISSAN vol tancar les tres factories que te a la Zona Franca, i en aquest temps, ni el Govern Estatal, ni la Generalitat de Catalunya, ni l ́Ajuntament han fet cap gestió fins l ́anunci del tancament per evitar-ho. 

Els membres de la plataforma Barcelona Ets Tu, volem proposar les següents mesures per garantir la continuïtat de l ́activitat d ́aquesta planta i, per tant, mantenir la majoria de llocs de treball: 

  • 1) La seva adaptació per desenvolupar la fabricació de cotxes elèctrics i/o drons.
  • 2) La cerca d ́empreses a l ́estranger (als mercats de la Índia, de la Xina i de Corea) per fabricar a casa nostra alguns dels seus models tenint en compte que la planta ja està muntada i homologada segons la normativa europea. Això comportaria una inversió mínima i un punt de venta directe a Europa.
  • 3) Per tal de salvar entorn el 85 % dels llocs de treball, proposem que les empreses adjacents ( piers, col·laboradors) puguin seguir subministrant a les altres plantes de NISSAN que segueixen operatives a l ́estat, mitjançant un acord negociable en 10-15 anys. Durant aquest temps, les empreses ja buscaran un pla de viabilitat per donar noves sortides i noves col·laboracions amb altres empreses i no dependre exclusivament de la col·laboració de NISSAN.
  • 4) També proposem una inversió de I+D a llarg termini. Fruit de la facturació de tota la industria, les empreses haurien de destinar un percentatge de I + D. D ́aquesta manera, consolidaríem una industria potent i capdavantera, afavorint que vinguin noves empreses i talent i evitant, així, la seva fuga.
  • 5) Una col·laboració públic / privada (com per exemple a França) a canvi d ́uns avantatges fiscals dificulta, també, que aquestes empreses puguin marxar. Aquesta col·laboració ha d ́estar blindada per que en cap cas es puguin privatitzar aquestes empreses. 

Els membres de la Plataforma Barcelona Ets Tu estem al costat dels treballadors/res que es veuen afectats per aquest tancament de manera directa o indirecta. 

Plataforma BcnEtsTu